ZAUFAJ

EKSPERTOM

Jeste�my dystrybutorem wiod�cych producent�w urz�dze� produkcyjnych.

Oferujemy kompleksowe rozwi�zania i systemy przy zastosowaniu najnowszych technologii.

Nasza oferta

Maszyny, urządzenia i części zamienne

Prowadzimy dystrybucj� maszyn i urz�dze� oraz cz�ci zamiennych dla przemys�u produkcji elektroniki w tym powierzchniowego SMT, lutowania i testu sosowanych przy produkcji p�ytek elektronicznych.�Opr�cz� dystrybucji nowych maszyn, urz�dze�, osprz�tu i cz�ci prowadzimy r�wnie� sprzeda� z rynku wt�rnego w tym maszyny u�ywane, odnowione przez nas lub przez producenta. Zawsze oferujemy pakiet z instalacj�, uruchomieniem i dostaw� do drzwi klienta. Wszelkie inne warunki s� mo�liwe na podstawie stosownych uzgodnie�. W ofercie mamy r�wnie� materia�y eksploatacyjne oraz produkcyjne.

Naszymi dostawcami s� �wiatowej klasy producenci maszyn jak ASM (SIPLACE, DEK), ITW (Vitronics-Soltec, Despatch), Omron*, SIMENS, 6TL czy Nutek. Dostawcy osprz�tu i materia��w jak Hakko Corporation

*�korzystanie z urz�dze� wytwarzaj�cych promieniowanie jonizuj�ce nie wp�ywa negatywnie na zdrowie ludzi oraz �rodowisko.�

Wy�lij wiadomo��

Masz pytanie, napisz kr�tk� wiadomo�� .
Nasi specjali�ci skontaktuj� si� najszybciej jak to b�dzie mo�liwe.